Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 386015 01
Dosežen naziv: tehnik računalništva
KLASIUS-SRV:
15001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0688
Področje: Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)


Šifra: 4201500019
Trajanje: 1 leto
Prvi vpis: 1.9.2011
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 5
Kategorija: Poklicni tečaj
Uradni list: 47/11,101/13
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
B2 izobraževalni center, d.o.o.
Center za dopisno izobraževanje Univerzum
Ljudska univerza Koper
MOCIS, Center za izobraževanje odraslih
Šolski center Novo mesto, Enota za izobraževanje odraslih
Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
UPI Ljudska univerza Žalec