Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 999647 01
Dosežen naziv: tehnik računalništva
KLASIUS-SRV:
15001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0611
Področje: Uporaba računalnika


Šifra: 4201510014
Trajanje: 2 leti
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 4
Kategorija: Poklicno-tehniški
Uradni list: 10/18
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Center za dopisno izobraževanje Univerzum
MOCIS, Center za izobraževanje odraslih
Srednja elektro-računalniška šola Maribor
Srednja šola tehniških strok Šiška
Srednja tehniška šola Koper
Šolski center Kranj
Šolski center Kranj, Srednja tehniška šola
Šolski center Nova Gorica
Šolski center Nova Gorica, Elektrotehniška in računalniška šola
Šolski center Novo mesto, Enota za izobraževanje odraslih
Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija