Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 999582 01
Dosežen naziv:
KLASIUS-SRV:
Ni podatka
Segment: Ni podatka
Raven: Ni podatka
Vrsta: Ni podatka
KLASIUS-P-16:
0231
Področje: Usvajanje jezikov (drugih, tujih, znakovnih, prevajalstvo)


Šifra:
Trajanje: 0
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 0
Kategorija: Jezikovni programi za odrasle
Uradni list: Ur.l. RS 6/15
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Andragoški zavod , Ljudska univerza Maribor
Center za dopisno izobraževanje Univerzum
Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana
LINGUARUS, družba za prevajanje, izobraževanje in podjetništvo d. o. o.
Ljudska univerza Ajdovščina
Ljudska univerza Celje
Ljudska univerza Jesenice
Ljudska univerza Koper
Ljudska univerza Kranj Center za izobraževanje in kulturo
Ljudska univerza Lendava
Ljudska univerza Nova Gorica
MOCIS, Center za izobraževanje odraslih
Posoški razvojni center
Razvojna agencija Kozjansko, OE Ljudska univerza Šentjur
Razvojno izobraževalni center Novo mesto
SAB, varovanje in storitve, d.o.o.
UPI Ljudska univerza Žalec
Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj
Zavod Znanje Postojna, javni zavod