Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 999774 01
Dosežen naziv: ekonomski tehnik
KLASIUS-SRV:
15001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0488
Področje: Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno poslovne in upravne vede, pravo


Šifra:
Trajanje: 4 leta
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje strokovni
Uradni list: 13/2020,121/2022
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
ABITURA, Podjetje za izobraževanje, d.o.o., Celje
Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje
B&B izobraževanje in usposabljanje d. o. o.
Center za dopisno izobraževanje Univerzum
Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
Ekonomska šola Celje
Ekonomska šola Celje, Gimnazija in srednja šola
Ekonomska šola Ljubljana
Ekonomska šola Murska Sobota
Ekonomska šola Murska Sobota, Srednja šola in gimnazija
Ekonomska šola Novo mesto, Srednja šola in gimnazija
ERUDIO izobraževalni center
Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje
Gimnazija in srednja šola Kočevje
Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik
Izobraževalni center Geoss d.o.o.
Izobraževalni center Memory, d.o.o.
Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana
LANDIS , izobraževanje in poslovno svetovanje, d.o.o. Ljubljana
 
<< 1 2 3 4 >>   Število strani: 4