Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 999774 01
Dosežen naziv: ekonomski tehnik
KLASIUS-SRV:
15001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0488
Področje: Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno poslovne in upravne vede, pravo


Šifra:
Trajanje: 4 leta
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje strokovni
Uradni list: 13/2020,121/2022
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Ljudska univerza Celje
Ljudska univerza Koper
Ljudska univerza Kranj Center za izobraževanje in kulturo
Ljudska univerza Nova Gorica
Ljudska univerza Ptuj
Ljudska univerza Radovljica
Ljudska univerza Ravne na Koroškem
Ljudska univerza Sežana
Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Ljudska univerza Škofja Loka
Ljudska univerza Tržič
Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina
MOCIS, Center za izobraževanje odraslih
PARATUS izobraževanje in svetovanje d.o.o.
Podjetniški inkubator Kočevje
PRAH, izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.
Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Sofizo izobraževalni center, d.o.o.
Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor
Srednja ekonomska šola Ljubljana
 
<< 1 2 3 4 >>   Število strani: 4