Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 999774 01
Dosežen naziv: ekonomski tehnik
KLASIUS-SRV:
15001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0488
Področje: Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno poslovne in upravne vede, pravo


Šifra:
Trajanje: 4 leta
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje strokovni
Uradni list: 13/2020,121/2022
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica
Srednja šola Slovenska Bistrica
Srednja šola za trženje in dizajn Maribor
Srednja trgovska in aranžerska šola Ljubljana
Srednja upravno administrativna šola Ljubljana
Strokovno izobraževalni center Brežice
Strokovno izobraževalni center Brežice, Srednja šola
Šolski center Kranj
Šolski center Kranj, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola
Šolski center Nova Gorica
Šolski center Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska šola
Šolski center Postojna
Šolski center Postojna, Srednja šola
Šolski center Ptuj
Šolski center Ptuj, Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo
Šolski center Slovenj Gradec
Šolski center Slovenj Gradec, Srednja šola Slovenj Gradec in Muta
Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola
Šolski center Velenje
 
<< 1 2 3 4 >>   Število strani: 4