Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu Razpis za vpis Razpis za vpis
   
 
Matična št.: 5258782 004
Naziv zavoda: Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola
Naslov zavoda: Šegova ulica 112, Novo mesto
  8000 Novo mesto
Tel.: 07 393 21 70
Fax.: 07 393 21 24
Davčna št.: 68565127
TRR: 01100-6030703433
Vodja organizacijske enote: ravnatelj Damjana Papež
Elektronski naslov zavoda: damjana.papez@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.sc-nm.com/scnm/portal/zdravstvenokemijska/3338/sl-SI/DesktopDefault.aspx
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Matični zavod: Šolski center Novo mesto

Bolničar-negovalec 511147 01 Bolničar-negovalec, zadnji vpis: 1.9.2018
Bolničar-negovalec 999656 01 Bolničar-negovalec
Farmacevtski tehnik 397964 01 Farmacevtski tehnik
Kemijski tehnik 321363 01 Kemijski tehnik
Kozmetični tehnik 946617 01 Kozmetični tehnik
Zdravstvena nega 856086 01 Zdravstvena nega, zadnji vpis: 1.9.2018
Zdravstvena nega 999664 01 Zdravstvena nega
Zdravstvena nega (pti) 368732 01 Zdravstvena nega (pti)