Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 999823 01
Dosežen naziv: tehnik zdravstvene nege
KLASIUS-SRV:
15001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0988
Področje: Interdisciplinarne izobraževalne aktivosti/zidi, pretežno zdravstvo in socialna varnost


Šifra:
Trajanje: 4 leta
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje strokovni
Uradni list: 13/2020
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Gimnazija Ormož
Srednja gozdarska, lesarska in zdravstvena šola Postojna
Srednja šola Jesenice
Srednja šola Zagorje
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
Srednja zdravstvena šola Ljubljana
Srednja zdravstvena šola Murska Sobota
Strokovno izobraževalni center Brežice, Srednja šola
Šolski center Nova Gorica
Šolski center Nova Gorica, Gimnazija in zdravstvena šola
Šolski center Novo mesto, Enota za izobraževanje odraslih
Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola
Šolski center Slovenj Gradec
Šolski center Slovenj Gradec, Srednja zdravstvena šola