Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 999779 01
Dosežen naziv: farmacevtski tehnik
KLASIUS-SRV:
15001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0916
Področje: Farmacija


Šifra:
Trajanje: 4 leta
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje strokovni
Uradni list: 13/2020
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Gimnazija in srednja šola za kemijo in farmacijo Ruše
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo
Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje
Šolski center Novo mesto, Enota za izobraževanje odraslih
Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola
Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija