Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 999829 01
Dosežen naziv: tehnik zdravstvene nege
KLASIUS-SRV:
15001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0988
Področje: Interdisciplinarne izobraževalne aktivosti/zidi, pretežno zdravstvo in socialna varnost


Šifra:
Trajanje: 2 leti
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 4
Kategorija: Poklicno-tehniški
Uradni list: 13/2020
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
LANDIS , izobraževanje in poslovno svetovanje, d.o.o. Ljubljana
Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina
Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
Srednja zdravstvena šola Ljubljana
Srednja zdravstvena šola Murska Sobota
Šolski center Nova Gorica
Šolski center Novo mesto, Enota za izobraževanje odraslih
Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola
Šolski center Slovenj Gradec
Šolski center Slovenj Gradec, Srednja zdravstvena šola