Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 397964 01
Dosežen naziv: farmacevtski tehnik
KLASIUS-SRV:
15001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0916
Področje: Farmacija


Šifra: 3502100010
Trajanje: 4 leta
Prvi vpis: 1.9.2008
Zadnji vpis: 1.9.2019
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje strokovni
Uradni list: 53/08
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Gimnazija in srednja šola za kemijo in farmacijo Ruše
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo
Šolski center Novo mesto, Enota za izobraževanje odraslih
Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola
Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija