Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 321363 01
Dosežen naziv: kemijski tehnik
KLASIUS-SRV:
15001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0711
Področje: Kemijsko inženirstvo in procesi


Šifra: 3501100010
Trajanje: 4 leta
Prvi vpis: 1.9.2008
Zadnji vpis: 1.9.2019
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje strokovni
Uradni list: 53/08
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Gimnazija in srednja šola za kemijo in farmacijo Ruše
Šolski center Celje
Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo
Šolski center Ljubljana
Šolski center Ljubljana, Srednja strojna in kemijska šola
Šolski center Novo mesto, Enota za izobraževanje odraslih
Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola