Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 999794 01
Dosežen naziv: kozmetični tehnik
KLASIUS-SRV:
15001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
1012
Področje: Frizerske in druge lepotilne storitve


Šifra:
Trajanje: 4 leta
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje strokovni
Uradni list: 13/2020
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
ERUDIO izobraževalni center
Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana
Ljudska univerza Nova Gorica
Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina
Srednja gostinska in turistična šola Radovljica
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
Srednja zdravstvena šola Murska Sobota
Šolski center Celje
Šolski center Novo mesto, Enota za izobraževanje odraslih
Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola
Zavod za izobraževanje in razvoj AI - Akademija za kozmetična izobraževanja