Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 946617 01
Dosežen naziv: kozmetični tehnik
KLASIUS-SRV:
15001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
1012
Področje: Frizerske in druge lepotilne storitve


Šifra: 4601220010
Trajanje: 4 leta
Prvi vpis: 1.9.2007
Zadnji vpis: 1.9.2019
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje strokovni
Uradni list: 55/07,47/11,101/13
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
DOBA EPIS, d.o.o.
ERUDIO izobraževalni center
Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana
Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina
Srednja šola Izola
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
Srednja zdravstvena šola Murska Sobota
Šolski center Celje
Šolski center Novo mesto, Enota za izobraževanje odraslih
Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola
Zavod za izobraževanje in razvoj AI - Akademija za kozmetična izobraževanja