Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 856086 01
Dosežen naziv: srednji zdravstvenik / srednja medicinska sestra
KLASIUS-SRV:
15001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0988
Področje: Interdisciplinarne izobraževalne aktivosti/zidi, pretežno zdravstvo in socialna varnost


Šifra: 4601320010
Trajanje: 4 leta
Prvi vpis: 1.9.2008
Zadnji vpis: 1.9.2018
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje strokovni
Uradni list: 53/08
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Srednja gozdarska, lesarska in zdravstvena šola Postojna
Srednja šola Izola
Srednja šola Jesenice
Srednja šola Zagorje
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
Srednja zdravstvena šola Ljubljana
Srednja zdravstvena šola Murska Sobota
Šolski center Nova Gorica
Šolski center Novo mesto, Enota za izobraževanje odraslih
Šolski center Slovenj Gradec