Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 240310 01
Dosežen naziv:
KLASIUS-SRV:
10000
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 10 Predšolska vzgoja
Vrsta: 10000 Predšolska vzgoja
KLASIUS-P-16:
0011
Področje: Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi


Šifra: 0000000036
Trajanje: 0
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 0
Kategorija: Program za predšolske otroke
Uradni list: Ni podatka
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
JVIZ Vrtec Otona Župančiča Maribor, OE Lenka
JVIZ VRTEC POBREŽJE
JVIZ Vrtec Pobrežje Maribor
JVIZ Vrtec Pobrežje Maribor, enota Brezje
JVIZ Vrtec Pobrežje Maribor, enota Čebelica
JVIZ Vrtec Pobrežje Maribor, enota GRINČ
JVIZ Vrtec Pobrežje Maribor, enota Jasli Grinič
JVIZ Vrtec Pobrežje Maribor, enota Kekec
JVIZ Vrtec Pobrežje Maribor, enota Mojca
JVIZ Vrtec Pobrežje Maribor, enota Najdihojca
JVIZ Vrtec Pobrežje Maribor, enota Ob gozdu
JVIZ Vrtec Rogaška Slatina
JVIZ Vrtec Rogaška Slatina, enota IZVIR
JVIZ Vrtec Rogaška Slatina, enota KAPLJICA
JVIZ Vrtec Rogaška Slatina, enota POTOCEK
JVIZ Vrtec Rogaška Slatina, enota STUDENČEK
JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah
JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, disloc. odd. na OŠ Šmarje pri Jelšah
JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, dislocirani oddelek enote Sonček na Kristan Vrhu
JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, dislocirani oddelek enote Sonček na Sladki Gori
 
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>   Število strani: 57