Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 240310 01
Dosežen naziv:
KLASIUS-SRV:
10000
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 10 Predšolska vzgoja
Vrsta: 10000 Predšolska vzgoja
KLASIUS-P-16:
0011
Področje: Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi


Šifra: 0000000036
Trajanje: 0
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 0
Kategorija: Program za predšolske otroke
Uradni list: Ni podatka
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Osnovna šola Bistrica ob Sotli, Enota Vrtec Pikapolonica
Osnovna šola Bizeljsko, Enota Vrtec
Osnovna šola Blanca, Enota vrtca Blanca
Osnovna šola Blanca, Enota Vrtec
Osnovna šola Blaža Arniča Luče, Enota Vrtec Luče
Osnovna šola Bovec, Enota Vrtec
Osnovna šola Branik, Vrtec Rastja
Osnovna šola Braslovče, enota Vrtec
Osnovna šola bratov Letonja Šmartno ob Paki, enota vrtec Sonček
Osnovna šola Brezno - Podvelka, Oddelek vrtca Brezno
Osnovna šola Brezno - Podvelka, Oddelek vrtca Kapla
Osnovna šola Brezno - Podvelka, Oddelek vrtca Lehen
Osnovna šola Brezno - Podvelka, Oddelek vrtca Ožbalt
Osnovna šola Brezno - Podvelka, Oddelek vrtca Podvelka
Osnovna šola Brusnice, vrtec Brusnice
Osnovna šola Cankova, Enota Vrtec
Osnovna šola Cerklje ob Krki, enota Vrtec Pikapolonica
Osnovna šola Cerkno, Enota Vrtec Cerkno
Osnovna šola Cerkvenjak - Vitomarci, Enota Vrtec Cerkvenjak
Osnovna šola Cerkvenjak - Vitomarci, Enota Vrtec Vitomarci
 
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>   Število strani: 57