Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 240310 01
Dosežen naziv:
KLASIUS-SRV:
10000
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 10 Predšolska vzgoja
Vrsta: 10000 Predšolska vzgoja
KLASIUS-P-16:
0011
Področje: Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi


Šifra: 0000000036
Trajanje: 0
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 0
Kategorija: Program za predšolske otroke
Uradni list: Ni podatka
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Antonov vrtec Železniki
BUAN d.o.o., PE Zasebni vrtec Pri Dobri Vesni
Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož
Center za sluh in govor Maribor
Čarobni svet, zasebni vrtec d.o.o., PE Mikujčki
Dvojezična osnovna šola Dobrovnik, enota Vrtec
Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci, Vrtec Domanjševci
Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci, vrtec Hodoš
GEKO, zasebni vrtec d.o.o.
GEKO, zasebni vrtec d.o.o., enota
G-Rega, zavod za rekreacijo, šport in prosti čas
JANA, predšolska vzgoja, svetovanje, storitve, d.o.o., Zasebni vrtec
Javni zavod Osnovna šola Marjana Nemca Radeče, Enota Vrtec
Javni zavod Vrtec Zreče
Javni zavod Vrtec Zreče, Enota Gorenje
Javni zavod Vrtec Zreče, Enota Stranice
JVIZ Mozirje, OE Vrtec Mozirje
JVIZ Mozirje, OE Vrtec Mozirje, DE Mozirje
JVIZ Mozirje, OE Vrtec Mozirje, DE Rečica ob Savinji
JVIZ OTONA ŽUPANČIČA MARIBOR, OE MEHURČKI
 
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>   Število strani: 57