Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 240310 01
Dosežen naziv:
KLASIUS-SRV:
10000
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 10 Predšolska vzgoja
Vrsta: 10000 Predšolska vzgoja
KLASIUS-P-16:
0011
Področje: Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi


Šifra: 0000000036
Trajanje: 0
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 0
Kategorija: Program za predšolske otroke
Uradni list: Ni podatka
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
JVVZ Vrtec Laško, enota DRUŽINSKO VARSTVO GRADIŠNIK
JVVZ Vrtec Laško, ENOTA JURKLOŠTER
JVVZ Vrtec Laško, ENOTA LAŠKO
JVVZ Vrtec Laško, ENOTA REČICA
JVVZ Vrtec Laško, ENOTA RIMSKE TOPLICE
JVVZ Vrtec Laško, ENOTA SEDRAŽ
JVVZ Vrtec Laško, ENOTA ŠENTRUPERT
JVVZ Vrtec Laško, ENOTA ZIDANI MOST
JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah
JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, disloc. odd. na OŠ Šmarje pri Jelšah
JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, dislocirani oddelek enote Sonček na Kristan Vrhu
JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, dislocirani oddelek enote Sonček na Sladki Gori
JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, dislocirani oddelek enote Sonček na Svetem Štefanu
JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, dislocirani oddelek enote Sonček v Zibiki
JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, enota Ciciban Šentvid
JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, enota Livada
JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, Enota Mavrica Mestinje
JZ Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah, enota Sonček Šmarje
Kranjski vrtci
Kranjski vrtci, enota
 
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>   Število strani: 60