Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o prostih mestih Stanje kapacitet in ceniki
   
 
Matična št.: 5171008 010
Naziv zavoda: JVIZ Mozirje, OE Vrtec Mozirje
Naslov zavoda: Šolska ulica 25, Mozirje
  3330 Mozirje
Tel.: 03 837 03 50
Fax.: 03 837 03 56
Davčna št.: 71818065
TRR: 01279-6091341196
Pravni status: Javni vrtec
Vodja zavoda: ravnatelj Mateja Glušič
Elektronski naslov zavoda: vrtec.mozirje@siol.net
Spletna stran: ---
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 03.01.2013
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: OBČINA MOZIRJE
 
JVIZ Mozirje, OE Vrtec Mozirje je sestavljen/a iz naslednjih enot:
Kurikulum za vrtce 240310 01 Kurikulum za vrtce