Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o prostih mestih Stanje kapacitet in ceniki
   
 
Matična št.: 5055407 010
Naziv zavoda: JVIZ Vrtec Pobrežje Maribor, enota Jasli Grinič
Naslov zavoda: Cesta XIV. divizije 14A, Maribor
  2000 Maribor
Tel.: 02 330 48 56
Fax.: ---
Davčna št.: 37248855
TRR: 01270-6030638843
Pravni status: Javni vrtec
Vodja organizacijske enote: ravnatelj Branka Šamec
Elektronski naslov zavoda: ---
Spletna stran: ---
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Kurikulum za vrtce 240310 01 Kurikulum za vrtce