Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o prostih mestih Stanje kapacitet in ceniki
   
 
Matična št.: 5055407 000
Naziv zavoda: JVIZ Vrtec Pobrežje Maribor
Naslov zavoda: Cesta XIV. divizije 14A, Maribor
  2000 Maribor
Tel.: 02 330 48 53
Fax.: 02 330 48 52
Davčna št.: 37248855
TRR: 01270-6030638843
Pravni status: Javni vrtec
Vodja zavoda: ravnatelj Branka Šamec
Elektronski naslov zavoda: vrtec.pobrezje@siol.net
Spletna stran: www.vrtecpobrezje.si
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 06.10.1999
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: MESTNA OBČINA MARIBOR
 
Kurikulum za vrtce 240310 01 Kurikulum za vrtce