Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o prostih mestih Stanje kapacitet in ceniki
   
 
Matična št.: 5929768 003
Naziv zavoda: JVIZ Vrtec Rogaška Slatina, enota STUDENČEK
Naslov zavoda: Zgornja Kostrivnica 31, Zgornja Kostrivnica
  3241 Podplat
Tel.: 03 582 44 81
Fax.: 03 582 44 81
Davčna št.: 81674791
TRR: 01306-6030641250
Pravni status: Javni vrtec
Vodja organizacijske enote: ravnatelj Magdalena Plavčak
Elektronski naslov zavoda: vrtec.rogaska-studencek@guest.arnes.si
Spletna stran: ---
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Matični zavod: JVIZ Vrtec Rogaška Slatina

Kurikulum za vrtce 240310 01 Kurikulum za vrtce