Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 240310 01
Dosežen naziv:
KLASIUS-SRV:
10000
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 10 Predšolska vzgoja
Vrsta: 10000 Predšolska vzgoja
KLASIUS-P-16:
0011
Področje: Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi


Šifra: 0000000036
Trajanje: 0
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 0
Kategorija: Program za predšolske otroke
Uradni list: Ni podatka
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Osnovna šola Šmartno, enota vrtca Ciciban, enota Škratki
Osnovna šola Šmartno, enota vrtca Ciciban, enota Zvezdica
Osnovna šola Štore, Enota Vrtec Lipa
Osnovna šola Tišina, Enota Vrtec Tišina
Osnovna šola Tišina, Enota Vrtec Tišina, enota
Osnovna šola Toneta Pavčka, Vrtec Cepetavček
Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše, enota Vrtec Nova vas
Osnovna šola Toneta Tomšiča Knežak, Enota Vrtec
Osnovna šola Trzin, Enota vrtec Žabica
Osnovna šola Turnišče, VVE Turnišče
Osnovna šola Velika Nedelja
Osnovna šola Velika Nedelja, Enota vrtca v Podgorcih
Osnovna šola Veliki Gaber, enota Vrtec
Osnovna šola Veliki Gaber, enota Vrtec, oddelek Sela pri Šumberku
Osnovna šola Videm, enota Vrtec
Osnovna šola Vinica, Enota Vrtec
Osnovna šola Vitanje, Enota Vrtec
Osnovna šola Voličina, enota vrtec Selce
Osnovna šola Voličina, enota vrtec Voličina
Osnovna šola Vransko - Tabor, Enota Vrtec
 
<< 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >>   Število strani: 57