Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o prostih mestih Stanje kapacitet in ceniki
   
 
Matična št.: 5084083 022
Naziv zavoda: Osnovna šola Šmartno, enota vrtca Ciciban, enota Zvezdica
Naslov zavoda: Za povrtmi 6, Šmartno pri Litiji
  1275 Šmartno pri Litiji
Tel.: 01 890 01 60
Fax.: 01 898 77 57
Davčna št.: 76955052
TRR: 01394-6000000070
Pravni status: Javni vrtec
Vodja organizacijske enote: ravnatelj Albert Pavli
Elektronski naslov zavoda: os.smartnovrtec@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.os-smartnolitija.si
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Kurikulum za vrtce 240310 01 Kurikulum za vrtce