Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o prostih mestih Stanje kapacitet in ceniki
   
 
Matična št.: 5082749 001
Naziv zavoda: Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše, enota Vrtec Nova vas
Naslov zavoda: Nova vas 4B, Nova vas
  1385 Nova Vas
Tel.: 01 709 80 90
Fax.: 01 709 80 14
Davčna št.: 22081453
TRR: 01350-6030644332
Pravni status: Javni vrtec
Vodja organizacijske enote: ravnatelj Milena Mišič
Elektronski naslov zavoda: milena.misic@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.o-novavas.lj.edus.si/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Kurikulum za vrtce 240310 01 Kurikulum za vrtce