Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o prostih mestih Stanje kapacitet in ceniki
   
 
Matična št.: 5090148 002
Naziv zavoda: Osnovna šola Velika Nedelja, Enota vrtca v Podgorcih
Naslov zavoda: Podgorci 81A, Podgorci
  2273 Podgorci
Tel.: 027192286
Fax.: ---
Davčna št.: 82142211
TRR: 01287-6030673997
Pravni status: Javni vrtec
Vodja organizacijske enote: ravnatelj Anton Žumbar
Elektronski naslov zavoda: ---
Spletna stran: http://www.osvelikanedelja.si/vrtec-podgorci/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Kurikulum za vrtce 240310 01 Kurikulum za vrtce