Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o prostih mestih Stanje kapacitet in ceniki
   
 
Matična št.: 5087724 001
Naziv zavoda: Osnovna šola Vitanje, Enota Vrtec
Naslov zavoda: Na gmajni 5, Vitanje
  3205 Vitanje
Tel.: 035775018
Fax.: 037573775
Davčna št.: 65089600
TRR: 01337-6030686485
Pravni status: Javni vrtec
Vodja organizacijske enote: ravnatelj Tilka Jakob
Elektronski naslov zavoda: osvitanje@guest.arnes.si
Spletna stran: ---
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Matični zavod: Osnovna šola Vitanje

Kurikulum za vrtce 240310 01 Kurikulum za vrtce