Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5087724 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Vitanje
Naslov zavoda: Doliška cesta 1, Vitanje
  3205 Vitanje
Tel.: 03 757 37 70, 03 757 37 80
Fax.: 03 757 37 75
Davčna št.: 65089600
TRR: 01337-6030686485
Vodja zavoda: ravnatelj Matilda Jakob
Elektronski naslov zavoda: osvitanje@guest.arnes.si
Spletna stran: ---
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 17.07.2001
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: OBČINA VITANJE
 
Osnovna šola Vitanje je sestavljen/a iz naslednjih enot:
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola