ver. 2.0.18.21764
Katalog

programov nadaljnjega izobraževanja
in usposabljanja strokovnih delavcev
v vzgoji in izobraževanju

Ob potrditvi prijave strokovni delavci dobite na e-naslov potrditveno sporočilo in QR kodo, s katero izvajalci lahko preverijo prisotnost na izobraževanju. Prosimo, da sporočilo o potrditvi prijave na izobraževanje hranite do konca izobraževanja.

Na spletni strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje je objavljen Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2024/25 (gov.si).
Aktualna vprašanja
Zaradi neaktivnosti bo vaša seja potekla v  sekundah.

Ali jo želite ponastaviti?