ver. 1.7.21.24682
Katalog

programov nadaljnjega izobraževanja
in usposabljanja strokovnih delavcev
v vzgoji in izobraževanju


Objavljen je Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2022/23 | GOV.SI.


Izvajalce programov obveščamo: Preko funkcije na katalogu programov je možen prenos programov iz predhodnih šolskih let v šolsko leto »razpisa«.
Zaradi neaktivnosti bo vaša seja potekla v  sekundah.

Ali jo želite ponastaviti?