ver. 1.7.13.18428
Katalog

programov nadaljnjega izobraževanja
in usposabljanja strokovnih delavcev
v vzgoji in izobraževanju


Izvajalce programov obveščamo: Preko funkcije na katalogu programov je možen prenos programov iz predhodnih šolskih let v šolsko leto »razpisa«.

Zaradi neaktivnosti bo vaša seja potekla v  sekundah.

Ali jo želite ponastaviti?