ver. 1.7.24.26600
Katalog

programov nadaljnjega izobraževanja
in usposabljanja strokovnih delavcev
v vzgoji in izobraževanju

Izvajalce programov obveščamo: Preko funkcije na katalogu programov je možen prenos programov iz predhodnih šolskih let v šolsko leto »razpisa«.
Zaradi neaktivnosti bo vaša seja potekla v  sekundah.

Ali jo želite ponastaviti?