Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 999762 01
Dosežen naziv: prodajalec
KLASIUS-SRV:
14001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 14 Srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in podobna izobrazba
Vrsta: 14001 Srednje poklicno izobraževanje/srednja poklicna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0416
Področje: Prodaja (trgovina) na debelo in drobno


Šifra:
Trajanje: 3 leta
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje poklicni
Uradni list: 13/2020,121/2022
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Ljudska univerza Murska Sobota, Zavod za permanentno izobraževanje
Ljudska univerza Nova Gorica
Ljudska univerza Ptuj
Ljudska univerza Radovljica
Ljudska univerza Sežana
Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Ljudska univerza Škofja Loka
Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina
MOCIS, Center za izobraževanje odraslih
PARATUS izobraževanje in svetovanje d.o.o.
Podjetniški inkubator Kočevje
PRAH, izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.
Razvojno izobraževalni center Novo mesto
Srednja ekonomsko - poslovna šola Koper
Srednja šola Domžale
Srednja šola Domžale, Poklicna in strokovna šola
Srednja šola Slovenska Bistrica
Srednja šola za trženje in dizajn Maribor
Srednja šola Zagorje
Srednja trgovska in aranžerska šola Ljubljana
 
<< 1 2 3 >>   Število strani: 3