Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 999762 01
Dosežen naziv: prodajalec
KLASIUS-SRV:
14001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 14 Srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in podobna izobrazba
Vrsta: 14001 Srednje poklicno izobraževanje/srednja poklicna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0416
Področje: Prodaja (trgovina) na debelo in drobno


Šifra:
Trajanje: 3 leta
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje poklicni
Uradni list: 13/2020,121/2022
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Strokovno izobraževalni center Brežice
Strokovno izobraževalni center Brežice, Srednja šola
Šolski center Kranj
Šolski center Kranj, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola
Šolski center Nova Gorica
Šolski center Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska šola
Šolski center Ptuj
Šolski center Ptuj, Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo
Šolski center Slovenj Gradec
Šolski center Slovenj Gradec, Srednja šola Slovenj Gradec in Muta
Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
Šolski center Velenje
Šolski center Velenje, Šola za storitvene dejavnosti
Zasavska ljudska univerza
Zavod za izobraževanje odraslih Radovljica
 
<< 1 2 3 >>   Število strani: 3