Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu Razpis za vpis Razpis za vpis
   
 
Matična št.: 1458558 001
Naziv zavoda: Strokovno izobraževalni center Brežice, Srednja šola
Naslov zavoda: Bizeljska cesta 45, Brežice
  8250 Brežice
Tel.: 07 499 25 50
Fax.: 07 499 25 70
Davčna št.: 51349728
TRR: 01100-6030726034
Vodja organizacijske enote: direktor - ravnatelj Mojca Tomažin
Elektronski naslov zavoda: ss.trg-ekon-brezice@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.etrs.si/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Ekonomski tehnik 999774 01 Ekonomski tehnik
Ekonomski tehnik (pti) 326074 01 Ekonomski tehnik (pti)
Predšolska vzgoja 999807 01 Predšolska vzgoja
Trgovec 999762 01 Trgovec
Zdravstvena nega 999823 01 Zdravstvena nega