Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 603974 01
Dosežen naziv: logistični tehnik
KLASIUS-SRV:
15001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
1088
Področje: Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve


Šifra: 4401100010
Trajanje: 4 leta
Prvi vpis: 1.9.2008
Zadnji vpis: 1.9.2019
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje strokovni
Uradni list: 53/08
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Andragoški zavod , Ljudska univerza Maribor
Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje
B&B izobraževanje in usposabljanje d. o. o.
Center za dopisno izobraževanje Univerzum
Ekonomska šola Murska Sobota
Ekonomska šola Murska Sobota, Srednja šola in gimnazija
Izobraževalni center Geoss d.o.o.
Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana
Ljudska univerza Celje
Ljudska univerza Tržič
PRAH, izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.
Prometna šola Maribor
Prometna šola Maribor, Srednja prometna šola in dijaški dom
Srednja šola za trženje in dizajn Maribor
Strokovni izobraževalni center Ljubljana
Strokovni izobraževalni center Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad
Šolski center Celje
Šolski center Celje, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko
Šolski center Nova Gorica
Šolski center Nova Gorica, Strojna, prometna in lesarska šola
 
<< 1 2 >>   Število strani: 2