Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 926863 01
Dosežen naziv: vzgojitelj predšolskih otrok
KLASIUS-SRV:
15001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0112
Področje: Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok


Šifra: 4701110019
Trajanje: 1 leto
Prvi vpis: 1.9.2009
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 5
Kategorija: Poklicni tečaj
Uradni list: 30/09
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina
Srednja šola za trženje in dizajn Maribor
Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana
Šolski center Novo mesto, Enota za izobraževanje odraslih
Šolski center Postojna
Šolski center Slovenj Gradec
Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
UPI Ljudska univerza Žalec
Zasavska ljudska univerza
Zavod za izobraževanje odraslih Radovljica
 
<< 1 2 >>   Število strani: 2