Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Razpis za vpis Razpis za vpis
   
 
Matična št.: 1525646 000
Naziv zavoda: Zavod za izobraževanje odraslih Radovljica
Naslov zavoda: Kranjska cesta 2A, Radovljica
  4240 Radovljica
Tel.: 045 30 38 30
Fax.: 031 614 456
Davčna št.: 74933744
TRR: 61000-0006820514
Vodja zavoda: NEZNANO Margareta Mihelič, prof
Elektronski naslov zavoda: info@zavodradovljica.com
Spletna stran: www.zavodradovljica.com
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 07.08.2000
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: MargaretaMihelič
 
Bolničar-negovalec 999700 01 Bolničar-negovalec
Ekonomski tehnik 999774 01 Ekonomski tehnik
Ekonomski tehnik (pti) 326074 01 Ekonomski tehnik (pti)
Logistični tehnik (pti) 819693 01 Logistični tehnik (pti)
Maturitetni tečaj 628432 01 Maturitetni tečaj
Predšolska vzgoja 999807 01 Predšolska vzgoja
Predšolska vzgoja (pt) 926863 01 Predšolska vzgoja (pt)
Trgovec 999762 01 Trgovec