Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 819693 01
Dosežen naziv: logistični tehnik
KLASIUS-SRV:
15001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
1088
Področje: Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve


Šifra: 4401120014
Trajanje: 2 leti
Prvi vpis: 1.9.2010
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 4
Kategorija: Poklicno-tehniški
Uradni list: 95/2009,121/2022
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Andragoški zavod , Ljudska univerza Maribor
Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje
B&B izobraževanje in usposabljanje d. o. o.
Center za dopisno izobraževanje Univerzum
Izobraževalni center Geoss d.o.o.
Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana
Ljudska univerza Celje
Ljudska univerza Tržič
PRAH, izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.
PRAH, izobraževalni center, Srednja strokovna in poklicna šola Rogaška Slatina, Podružnica šole Ljubljana
Prometna šola Maribor
Strokovni izobraževalni center Ljubljana
Strokovni izobraževalni center Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad
Šolski center Nova Gorica
Šolski center Novo mesto, Enota za izobraževanje odraslih
Zavod za izobraževanje odraslih Radovljica