Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 926863 01
Dosežen naziv: vzgojitelj predšolskih otrok
KLASIUS-SRV:
15001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15001 Srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0112
Področje: Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok


Šifra: 4701110019
Trajanje: 1 leto
Prvi vpis: 1.9.2009
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 5
Kategorija: Poklicni tečaj
Uradni list: 30/09
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Andragoški zavod , Ljudska univerza Maribor
Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje
Center za dopisno izobraževanje Univerzum
ERUDIO izobraževalni center
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana
Ljudska univerza Celje
Ljudska univerza Jesenice
Ljudska univerza Koper
Ljudska univerza Kranj Center za izobraževanje in kulturo
Ljudska univerza Nova Gorica
Ljudska univerza Ptuj
Ljudska univerza Sežana
Ljudska univerza Škofja Loka
Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina
MOCIS, Center za izobraževanje odraslih
Podjetniški inkubator Kočevje
PRAH, izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d.o.o.
PRAH, izobraževalni center, Srednja strokovna in poklicna šola Rogaška Slatina, Podružnica šole Krško
Sofizo izobraževalni center, d.o.o.
 
<< 1 2 >>   Število strani: 2