Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 872053 01
Dosežen naziv:
KLASIUS-SRV:
39999
Segment: 3 Dopolnilno izobraževanje
Raven: 39 Dopolnilno izobraževanje, drugje nerazporejeno
Vrsta: 39999 Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje, drugje nerazporejeno
KLASIUS-P-16:
0021
Področje: Pismenost in matematična pismenost


Šifra: 0000000446
Trajanje: 120 ur
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 0
Kategorija: Programi za dvig ravni pismenosti
Uradni list: Ni podatka
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Ljudska univerza Ptuj
Ljudska univerza Radovljica
Ljudska univerza Slovenska Bistrica
Ljudska univerza Škofja Loka
Ljudska univerza Tržič
Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina
Micro Team, družba za računalniški inženiring, d.o.o.
MOCIS, Center za izobraževanje odraslih
Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica
Osnovna šola Brežice
Osnovna šola Bršljin
Osnovna šola Šalovci
Osnovna šola Šenčur
Osnovna šola Toneta Okrogarja
Osnovna šola Vojnik
Podjetniški inkubator Kočevje
Posoški razvojni center
Razvojna agencija Kozjansko, OE Ljudska univerza Šentjur
RAZVOJNA AGENCIJA SINERGIJA d.o.o., pospeševanje razvoja podjetništva ter gospodarskega in duhovnega razvoja podeželja
Razvojno izobraževalni center Novo mesto
 
<< 1 2 3 >>   Število strani: 3