Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 240310 01
Dosežen naziv:
KLASIUS-SRV:
10000
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 10 Predšolska vzgoja
Vrsta: 10000 Predšolska vzgoja
KLASIUS-P-16:
0011
Področje: Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi


Šifra: 0000000036
Trajanje: 0
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 0
Kategorija: Program za predšolske otroke
Uradni list: Ni podatka
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Vzgojno - varstvena družina Pikapolonica
Vzgojno izobraževalni zavod Vrtec Ormož
Vzgojnoizobraževalni zavod vrtec Ormož, enota Velika Nedelja
Zasebni družinski vrtec Ringa raja
Zasebni vrtec Bambi d.o.o.
Zasebni vrtec Bambi d.o.o., Enota Parižlje
Zasebni vrtec Biba d.o.o.
Zasebni vrtec Čarobni gozd
Zasebni vrtec Dobra teta d.o.o., enota Pri dobri Ajdi
Zasebni vrtec Dobra teta d.o.o., enota Pri dobri Evi
Zasebni vrtec Dobra teta d.o.o., enota Pri dobri Lučki
Zasebni vrtec Dobra teta d.o.o., enota Pri Dobri Metki
Zasebni vrtec Dobra teta d.o.o., enota Pri dobri Tinci
Zasebni vrtec Duhec, Enota Kranj
Zasebni vrtec Duhec, vzgoja in varstvo predšolskih otrok d.o.o.
Zasebni vrtec Kepica Mojca d.o.o.
Zasebni vrtec Kobacaj
Zasebni vrtec Kobacaj, enota Brezje 79
Zasebni vrtec Kobacaj, enota Brezje 85
Zasebni vrtec Kobacaj, enota Brezje 90
 
<< 50 51 52 53 54 55 56 57 >>   Število strani: 57