Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o prostih mestih Stanje kapacitet in ceniki
   
 
Matična št.: 5168309 001
Naziv zavoda: Vzgojnoizobraževalni zavod vrtec Ormož, enota Velika Nedelja
Naslov zavoda: Velika Nedelja 7A, Velika Nedelja
  2274 Velika Nedelja
Tel.: 02 741 14 16
Fax.: 02 741 14 24
Davčna št.: 34676422
TRR: 01100-6007816962
Pravni status: Javni vrtec
Vodja organizacijske enote: ravnatelj Marjeta Meško
Elektronski naslov zavoda: vvz.vrtec-ormoz@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.vrtec-ormoz.si
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Kurikulum za vrtce 240310 01 Kurikulum za vrtce