Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu Razpis za vpis Razpis za vpis
   
 
Matična št.: 5052343 002
Naziv zavoda: Šolski center Slovenske Konjice - Zreče, Srednja poklicna in strokovna šola Zreče
Naslov zavoda: Dravinjska cesta 1, Zreče
  3214 Zreče
Tel.: 03 757 18 50
Fax.: 03 576 26 11
Davčna št.: 93550049
TRR: 01100-6000027959
Vodja organizacijske enote: direktor - ravnatelj Jasmina Mihelak Zupančič
Elektronski naslov zavoda: info-konjice-zrece@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.sc-konjice-zrece.si
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Gastronomija in turizem 999783 01 Gastronomija in turizem
Inštalater strojnih inštalacij 999719 01 Inštalater strojnih inštalacij, zadnji vpis: 1.9.2021
Inštalater strojnih inštalacij 999858 01 Inštalater strojnih inštalacij
Oblikovalec kovin-orodjar 999741 01 Oblikovalec kovin-orodjar
Strojni tehnik 999808 01 Strojni tehnik