Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 999645 01
Dosežen naziv: oblikovalec kovin - orodjar
KLASIUS-SRV:
14001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 14 Srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in podobna izobrazba
Vrsta: 14001 Srednje poklicno izobraževanje/srednja poklicna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0715
Področje: Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo


Šifra: 4302510010
Trajanje: 3 leta
Prvi vpis:
Zadnji vpis: 1.9.2019
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje poklicni
Uradni list: 10/18
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Gimnazija in srednja šola Kočevje
Gimnazija Jurija Vege Idrija
Ljudska univerza Celje
Srednja šola Črnomelj
Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje
Strokovni izobraževalni center Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad
Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije
Šolski center Krško - Sevnica, Srednja šola Krško
Šolski center Nova Gorica
Šolski center Nova Gorica, Strojna, prometna in lesarska šola
Šolski center Novo mesto, Srednja strojna šola
Šolski center Postojna, Srednja šola
Šolski center Ptuj, Strojna šola
Šolski center Ravne na Koroškem, Srednja šola
Šolski center Slovenske Konjice - Zreče, Srednja poklicna in strokovna šola Zreče
Šolski center Škofja Loka
Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za strojništvo
Šolski center Velenje, Šola za strojništvo, geotehniko in okolje
Tehniški šolski center Maribor, Srednja strojna šola