Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 999858 01
Dosežen naziv: inštalater strojnih inštalacij
KLASIUS-SRV:
14001
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 14 Srednje poklicno in podobno izobraževanje/srednja poklicna in podobna izobrazba
Vrsta: 14001 Srednje poklicno izobraževanje/srednja poklicna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0715
Področje: Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo


Šifra:
Trajanje: 3 leta
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje poklicni
Uradni list: 176/2021
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota
Srednja šola Domžale, Poklicna in strokovna šola
Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje
Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije
Šolski center Nova Gorica, Strojna, prometna in lesarska šola
Šolski center Novo mesto, Srednja strojna šola
Šolski center Ptuj, Strojna šola
Šolski center Slovenske Konjice - Zreče, Srednja poklicna in strokovna šola Zreče
Šolski center Škofja Loka
Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za strojništvo
Šolski center Velenje, Šola za strojništvo, geotehniko in okolje
Tehniški šolski center Maribor, Srednja strojna šola