Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu
   
 
Matična št.: 5689147 000
Naziv zavoda: Osnovna šola Litija
Naslov zavoda: Ulica Mire Pregljeve 3, Litija
  1270 Litija
Tel.: 01 898 31 47
Fax.: 01 899 12 54
Davčna št.: 17567734
TRR: 01100-6000069960
Vodja zavoda: ravnatelj Peter Strle
Elektronski naslov zavoda: tajnistvo@os-litija.si
Spletna stran: http://www.os-litija.si
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 09.04.2001
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: OBČINA LITIJA
 
Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola 832503 01 Vzgojno-izobraževalni program osnovna šola