Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o prostih mestih Stanje kapacitet in ceniki
   
 
Matična št.: 5689147 005
Naziv zavoda: Osnovna šola Litija, Enota Vrtec Polhek Polšnik
Naslov zavoda: Polšnik 25C, Polšnik
  1272 Polšnik
Tel.: 01 898 31 47
Fax.: 01 898 31 47
Davčna št.: 17567734
TRR: 01100-6000069960
Pravni status: Javni vrtec
Vodja organizacijske enote: ravnatelj Peter Strle
Elektronski naslov zavoda: tajnistvo@os-litija.si
Spletna stran: http://www.o-litija.lj.edus.si/
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Matični zavod: Osnovna šola Litija

Kurikulum za vrtce 240310 01 Kurikulum za vrtce