Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o programu


 
Enoličen ID: 999635 02
Dosežen naziv: nedoločeno
KLASIUS-SRV:
15002
Segment: 1 Temeljno stopenjsko izobraževanje
Raven: 15 Srednje tehniško in drugo strokovno ter splošno izobraževanje/srednja strokovna in splošna izobrazba
Vrsta: 15002 Srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba
KLASIUS-P-16:
0011
Področje: Splošne izobraževalne aktivnosti/izidi


Šifra: 5001100030
Trajanje: 4 leta
Prvi vpis:
Zadnji vpis:
Začetni letnik: 1
Kategorija: Srednje splošni (gimnazijski)
Uradni list: 13/2020
 
 
 
Zavodi, na katerih se program oz. smer izvaja:
Gimnazija Bežigrad, Gimnazija
Gimnazija Brežice
Gimnazija Franceta Prešerna
Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje
Gimnazija Jesenice
Gimnazija Murska Sobota
Gimnazija Nova Gorica
Gimnazija Novo mesto
Gimnazija Ptuj
Gimnazija Šentvid
Gimnazija Šiška
I. gimnazija v Celju
II. gimnazija Maribor
III. gimnazija Maribor
Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija
Šolski center Rogaška Slatina
Šolski center Slovenj Gradec, Gimnazija
Šolski center Velenje, Gimnazija