Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu Razpis za vpis Razpis za vpis
   
 
Matična št.: 5243050 001
Naziv zavoda: Šolski center Velenje, Gimnazija
Naslov zavoda: Trg mladosti 3, Velenje
  3320 Velenje
Tel.: 03 896 06 00
Fax.: 03 896 06 60
Davčna št.: 98282522
TRR: 01100-6030705664
Vodja organizacijske enote: ravnatelj Rajmund Valcl
Elektronski naslov zavoda: gimnazija@scv.si
Spletna stran: http://www.s-scv.ce.edus.si
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: ---
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: ---
 
Matični zavod: Šolski center Velenje

Gimnazija 717066 01 Gimnazija
Gimnazija 717066 03 Gimnazija /š./
Umetniška gimnazija 807555 03 Glasbena smer, B - petje - instrument
Umetniška gimnazija (interdisciplinarni) 702093 02 Glasbena smer, B - petje - instrument (interdis.)
Umetniška gimnazija 807555 05 Likovna smer