Evidenca zavodov in programov
Domov Domov   VIZ Zavodi Zavodi   VIZ Programi Programi  

Podatki o zavodu


Podatki o vpisu Podatki o vpisu Razpis za vpis Razpis za vpis
   
 
Matična št.: 5084717 000
Naziv zavoda: I. gimnazija v Celju
Naslov zavoda: Kajuhova ulica 2, Celje
  3000 Celje
Tel.: 03 428 65 50
Fax.: 03 428 65 59
Davčna št.: 26398303
TRR: 01100-6030692569
Vodja zavoda: ravnatelj Anton Šepetavc
Elektronski naslov zavoda: info@prvagim.si
Spletna stran: http://www.s-prvgim.ce.edus.si
Datum vpisa zavoda/enote v razvid: 11.05.1984
Datum izbrisa zavoda/enote iz razvida: ---
Ustanovitelj – naziv ali ime in priimek: REPUBLIKA SLOVENIJA
 
Gimnazija 717066 01 Gimnazija
Gimnazija 717066 03 Gimnazija /š./
Umetniška gimnazija 807555 03 Glasbena smer, B - petje - instrument
Umetniška gimnazija (interdisciplinarni) 702093 02 Glasbena smer, B - petje - instrument (interdis.)
Klasična gimnazija 690361 01 Klasična gimnazija